Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Finanse w systemach informatycznych

Finanse w systemach informatycznych

rekord-finanse-erpNadrzędną rzeczą w każdym przedsiębiorstwie jest sprawa związana z finansami. to ona napędza i rozwija firmę. Sytuacja finansowa prowadzi do rozwoju, bądź też bankructwa firmy. Duże przedsiębiorstwa, gdzie każdego dnia obroty finansowe sięgają miliony złotych zapoczątkowały zwrot w kierunku systemom informatycznym.
Prawidłowe zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach jest sprawą kluczową do osiągnięcia sukcesu. Najmniejsze nawet pomyłki kalkulacyjne mogą prowadzić do bankructwa. Człowiek nie jest w stanie ogarnąć wszystkich rozliczeń finansowych w firmie, nawet kilka osób pracujących w dziale finansowym. Wprowadzenie przez producentów oprogramowania ERP systemów finansowych zrewolucjonizowały ten dział na dobre.

System Finanse jest jednym z elementów oprogramowania dla firm, do jego istotnych cech należą:

  • Realizacja wszystkich zasadniczych operacji księgowych
  • automatyczne generowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach księgowych
  • pełny zestaw informacji niezbędnych do kontroli wyników firmy
  • prowadzenie równoległych zapisów księgowych w złotówkach i walutach obcych
  • automatyczne naliczanie różnic kursowych transakcji rozliczeniowych oraz transakcji na kontach bankowych zawierających własne środki walutowe
  • obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych, możliwość wyboru długości roku obrachunkowego
  • prowadzenie kartoteki przelewów, współpraca z dowolnych programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych, automatyczne generowanie przelewów i rejestrowanie elektronicznych wyciągów bankowych
admin

No comments so far

Komentator WordPress Posted on1:01 pm - Paź 26, 2018

Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.