Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

e-podpis i prace nad polską ustawą

e-podpis i prace nad polską ustawą

Wprowadzenie na terenie wszystkich państw członkowskich Unii ujednoliconych przepisów dotyczących e-podpisu ma być jednym z bodźców do wprowadzenia w Europie wspólnych e- usług.
Unijną dyrektywę dotyczącą e- podpisu wprowadzono w 1999 roku. Po latach narosło jednak sporo problemów dotyczących rozwiązania. Obecne zmiany na rynku stanowią wyzwanie dla ekspertów KE. Do nowej dyrektywy ma być dostosowana polska ustawa o e- podpisach, która utknęła jednak w Sejmie poprzedniej kadencji.

Ogólnie rzecz biorąc, problemy związane z brakiem interoperacyjności e- podpisu na skalę europejską hamują rozwój wspólnych usług elektronicznych w Europie, których rynek mógłby być oceniany nawet na 500 mld euro.

Obecnie Komisja Europejska rozpoczęła prace nad tekstem nowelizacji dyrektywy o e- podpisie. Powinna być ona gotowa do końca roku. Równolegle prowadzone są prace zmierzające do powstania na skale europejską rozwiązań w zakresie urządzań, ewaluacji ich bezpieczeństwa, wymagań dla usługodawców usług zaufania oraz akredytacji i nadzoru nad usługodawcami.

Do czasu, kiedy powstanie nowa dyrektywa, w polskim prawie w zakresie e- podpisu zmieni się niewiele. Postanowienia nowej dyrektywy zostaną zapewne w całości przeniesione do naszego prawa. Przyspieszy to prace nad zmianami w zakresie e- podpisu i pozwoli uniknąć przemycania do polskich przepisów przerysowanych interpretacji różnych środowisk i grup interesu.

admin

Comments are closed.