Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Przyszłość finansowa Cyfrowej Polski

Przyszłość finansowa Cyfrowej Polski

6 mld zł. przeznaczona jest na rozwój Cyfrowej Polski w latach 2007-2013. Podobna kwota przewidziana jest na lata 2014-2020. Czy jednak wydamy te pieniądze z głową?
1 lipca minęło 10 lat od powstania nowego działu administracji rządowej – informatyzacji. Nie zmieniło to jednak świetności analogowych przyzwyczajeń – stos papierowych dokumentów, pieczątek, osobistego załatwiania spraw administracyjnych, brak spójności pomiędzy wdrażanymi systemami informatycznymi w urzędach miast.
Polska jest krajem, który jest na końcu jeśli chodzi o cyfryzację kraju, czego powodem może być tylko nieliczna grupa polityków, którzy doceniają rolę cyfryzacji.
Chęci są, ale to za mało, brakuje przede wszystkich jednego programu Cyfryzacji Polski. Część działów jest zmodernizowana a część nie, przykładem może być System IT Ministerstwa Finansów, który odnotowuje wszystkie nasze przychody, więc każdego roku powinniśmy dostać elektroniczną WYPEŁNIONĄ deklaracje PIT, którą należałoby tylko potwierdzić i przesłać również elektronicznie.
System IT, który okazuje się sukcesem to taki, który liczy się z rzeczywistymi problemami obywateli. Przykładem takich systemów mogą być:
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
• Księga Wieczysta
• Krajowy Rejestr Sądowy

Problemem jest zbyt duży budżet

Kuriozum, mogłoby się wydawać, że czym większy budżet dla danej dziedziny tym lepiej. W przypadku cyfryzacji państwa jest jednak odwrotnie. Nadmiar pieniędzy powoduje że wydaje się je bez odpowiedniego przemyślenia. Wciąż ważniejsza jest techniczna strona projektów, niż znaczenie systemów teleinformatycznych dla usprawnienia państwa.
Planowanie budżetu na lata 2014-2020 musi się zmienić, gdyż Unia Europejska również będzie zwiększała restrykcje dotyczące finansowania projektów teleinformatycznych.

admin

Comments are closed.