Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Archive Październik 2013

Dialog techniczny i jego rola

Nowoczesne technologie informatyczne jeszcze nigdy nie były tak pożądanym elementem na rynku jak ma to miejsce dzisiaj. Do tego nawet zostały wyznaczone specjalne organy, które mają uświadamiać znaczenie informatyki i jej technologii.