Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Archive Maj 2014

Niepewności finansowe

Światowy kryzys, który miał miejsce kilka lat temu był bardzo odczuwalny dla wszystkich, ale stał się również bardzo dobrą lekcją dla rynku kapitałowego, dla inwestorów, dla przedsiębiorstw. Obecnie coraz większa globalizacja i bliższe relacje między różnymi rynkami świata sprawia iż nadzór finansowy musi być priorytetem. Nowe mechanizmy zarządzania ryzykiem finansowym wdrażana są masowo obecnie do

Read More