Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Niepewności finansowe

Niepewności finansowe

Światowy kryzys, który miał miejsce kilka lat temu był bardzo odczuwalny dla wszystkich, ale stał się również bardzo dobrą lekcją dla rynku kapitałowego, dla inwestorów, dla przedsiębiorstw. Obecnie coraz większa globalizacja i bliższe relacje między różnymi rynkami świata sprawia iż nadzór finansowy musi być priorytetem.

Nowe mechanizmy zarządzania ryzykiem finansowym wdrażana są masowo obecnie do instytucji państwowych, dla banków, giełdowych graczy, oraz w przedsiębiorstwach w mniejszym stopniu. Ulegnie to jednak zmianie i tendencja ta dosięgnie każde przedsiębiorstwo, które ma na celu ochronę interesu.

Główne obszary narażone na ryzyko to źródła pozyskiwania finansów w celu inwestycji własnej działalności. Zalicza się do tego:

  • rodzaj kredytu
  • stopa procentowa
  • geopolityczne relacje
  • inflacja
  • spekulacje

Dodatkowo bardzo często inwestycje realizowane są w obcej walucie. A kurs walut jest zmienny praktycznie każdego dnia. Bardzo dobrze obrazuje to znaczny wzrost wartości franka szwajcarskiego, którego efektem było upadek kilkunastu przedsiębiorstw.

Mechanizmy zarządzania ryzykiem są wdrażane w całej Unii Europejskiej. Nie ma jednak wspólnego stanowiska w tej sprawie, jak ma ono wyglądać i jaki kształt obrać. Prowadzone dyskusje na ten temat są głównymi tematami obrad każdego zebrania członków parlamentu Europejskiego.

Jednak możemy być pewni, że z czasem zostaną podjęte odpowiednie kroki w tej kwestii i z góry zostanie narzucone jedno spójne stanowisko w sprawie zarządzania ryzykiem finansowym. Wszystko to jednak ma miejsce na poziomie państwowych regulacji prawnych.

Dziś wiele firm, organizacji, instytucji pozarządowych już wdrożyła, bądź jest w trakcie implementacji odpowiednich technik, które mają chronić interesy przed negatywnymi skutkami polityki finansowej. Jest to obecnie jeden z najważniejszych wyzwań współczesnej gospodarce światowej.

admin

Comments are closed.