Moduł finansowo-księgowy (FK) powinien być pakietem programowym przeznaczonym do obsługi sfery finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie dowolnej wielkości i profilu działalności. System Informatyczny musi zapewniać pełną zgodność z zasadami i wymogami, stawianymi komputerowym systemom przetwarzania przez „Ustawę o rachunkowości”, a także „Ustawę o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowym”. Stąd też konieczność:

 • pełnej zgodności z obowiązującymi prawami w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatku od towarów i usług
 • pełnego zestawu informacji (raportów) niezbędnych do kontroli wyników firmy
 • pozyskania wskaźników z obszarów pozaksięgowych
 • realizacji wszystkich zasadniczych operacji księgowych
 • automatyczne generowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach księgowych
 • obsługi środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich
 • prowadzenia równoległych zapisów księgowych w złotówkach i walutach obcych
 • automatyczne naliczanie różnic  kursowych transakcji rozliczeniowych oraz transakcji na kontach bankowe zawierających własne środki walutowe
 • obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych, możliwość wyboru długości roku obrachunkowego
 • prowadzenie kartoteki przelewów, współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych, automatyczne generowanie przelewów i rejestrowanie elektronicznych wyciągów bankowych

Reasumując moduł finansowo-księgowy powinien zapewniać obsługę przedsiębiorstw w dwóch podstawowych kierunkach

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym ksiąg pomocniczych
 2. rozliczenie kosztów produkcji oraz wyliczenie jej rentowności