rekord-erp-finanse
Jako główne funkcje systemu informatycznego ERP finanse należy wynienić

 • Realizacja zadań stawianych przez rachunkowość finansową oraz zarządczą m.in.:
  • prowadzenie księgi głównej, ksiąg pomocniczych, rozliczenie podatku VAT (VAT i VAT-UE)
  • analiza i prezentacja danych finansowych niezbędnych do zarządzania firmą;
 • Nadzorowanie zobowiązań i należności z kontrahentami wraz z wspomaganiem procesu windykacji;
 • Płatności masowe (przelewy, wyciągi bankowe);
 • Przekazywanie informacji wymaganych przez instytucje publiczno-prawne (m. in. US, GUS, ZUS);
 • Rozliczenie kosztów w oparciu o różne kryteria m. in. :
  • zlecenie produkcyjne,
  • wydziały, grupy stanowisk,
  • wyroby;
 • Przetwarzanie informacji otrzymanych z pozostałych modułów systemu ERP